128 फंक्शन अॅक्सेसरीज टाइप करा

प्रकार १२८ फंक्शन अॅक्सेसरीज(२३*३६मिमी)

2 पिन + 3 पिन सॉकेट D1 2 पिन सॉकेट D2 2 पिन डब्ल्यू/अर्थ सॉकेट D3 3 पिन मल्टी-सॉकेट D4 3 पिन फ्लॅट सॉकेट D5 5 पिन सॉकेट D6
जॅकेट (Amp डेटा आणि दूरध्वनी साठी) D20 RJ45(AMP.)Cat.5 D21 RJ45(AMP.)Cat.6 D22 RJ11(AMP.) D23 जॅकेट (लुसेंट डेटा आणि दूरध्वनी साठी.) D25 RJ11(लुसेंट) D28
जॅकेट (सिमॉन डेटासाठी) D30 जॅकेट (पंडुइट डेटासाठी) D32 जॅकेट (अल्काटेल डेटासाठी) D33 जॅकेट (डेटवायल डेटासाठी) A35 जॅकेट (क्लिप्सल डेटासाठी) D38 जॅकेट (नेक्सन्स डेटासाठी) D39
जॅकेट (पोटेव्हिओ ए डेटासाठी) D40 जॅकेट (पोटेव्हिओ बी डेटासाठी) D41 जॅकेट (कॉर्निंग डेटासाठी) D42 जॅकेट (मोलेक्स डेटासाठी) D44 टीव्ही सॉकेट D50 BNC सॉकेट A51
φ3.5 इअरफोन सॉकेट D52 DIN(8 पिन) D53 ऑडिओ सॉकेट D55 व्हिडिओ सॉकेट D56 स्टिरिओ सॉकेट D58 USB D59
तोफ सॉकेट (पिन प्रकार) D60 स्पीकर सॉकेट D62 S प्रकार सॉकेट D63 15 पिन VGA (पुरुष) D65 15 पिन VGA (पुरुष) D66 HDMI टीव्ही सॉकेट D69
रिकामी प्लेट D70 यूएसबी चार्जर D71